The Goa Hindu Association

Shashikant Narvekar Memorial Award

Year Play Award Winner
2000 Adhantar Shri. Jayant Pawar
2002 Sobhayatra Shri.Shafahat Khan
2004 Dehabhan Shri.Abhiram Bhadkamkar
2006 Akhercha Parv Shri. Rajiv Naik
2008 Te Pudhe Gele Shri. Makrand Sathe
2010 Fridge madhye thevalel Prem'Purna Viram Shri. Sachin Kundalkar
2012 Savdhan, Shubhamangal Shekhar Dhavalikar
2014 Sukhansi Bhandto Amhi Abhiram Bhadkamkar
2016 Indira Shri.Ratnakar Matkari