The Goa Hindu Association

Present Committee

President
Dr. Ashok J Amonkar

Vice President
Mrs. Nirupa Quenim
Mr. Subhash Saraf

Chairman
Mr. Chintamani Nadkarni

Vice Chairman
Mr. Shirish Borkar

Joint Secretary/s
Mr. Rajendra Pai
Mr. Shashank Gulgule

Joint Treasurer/s
Mrs. Smita Partagalkar
Mr. Bhushan Moye

Members
Mr. Anil B Pai Kakode
Mr. Suresh Palekar
Mr. Shashikant Kochikar
Mr. Omprakash Pilgaonkar
Mrs. Medha Keny Gaitonde
Mr.Sagar Panvelkar